แบนเนอร์-1

ความแข็งแกร่งทางเทคนิค

การคัดเลือกนักแสดง

①การหล่อ

งานเครื่อง

②งานเครื่องจักร

ยิงระเบิด

③ยิงระเบิด

สเปรย์ร้อน

④สเปรย์ร้อน

อุปกรณ์การผลิต

⑤การผลิตอุปกรณ์เสริม

ประกอบ

⑥ประกอบ

ทดสอบแรงดันทีละตัว

⑦ทดสอบแรงดันทีละตัว

บรรจุุภัณฑ์

⑧แพ็คเกจ